Neuroland-Art

http://www.bkneuroland.fr/

IntÚrieur Ó la femme au balai (Solution du Grand Jeu : un tableau dans le tableau)

siberechtscopenhague.jpg

Jan Siberechts Huslig-scene 1671Statens Museum for Kunst, K°benhavn